När du anlitar Mod’s Allt i Trädgårdstjänst

När du anlitar Mod’s kan du välja om vi ska ta en totalentreprenad eller om du vill vara din egen handledare, göra val om vad som ska göras och hur du vill att det ska göras, men du får alltid hjälp och idéer av oss . Sedan kan du som konsument välja var du vill hämta ditt material men du får även förslag och vägledning om vilket material du ska köpa. Du köper in det material som krävs för jobbet och ansvarar även för att materialet finns på plats innan vi påbörjar projektet.

Bygglov och balkonger

Bygglov kan krävas om du vill bygga en altan, uteplats eller glasrum. Allt beror på hur du vill bygga och var du vill bygga.

Det finns dock få undantag som gäller specifika typer av balkonger

Det är balkonger som skapas i anslutning till en- eller tvåfamiljshus, eller vid ett Attefallsbostad, om altanen byggs inom 3,6 meter från bostadsstrukturen och inte är högre än 1,8 meter. Det får inte heller ligga närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte berörd granne samtycker.

En terrass av detta slag är inte skyldig att följa den detaljplan eller de områdeslagar som gäller för regionen. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli.

Utifrån plan- och byggreglerna avgör din kommuns byggnadsnämnd om bygglov behövs. Många städer har en policy angående staket, brädor och väggar som de använder för att avgöra om ett bygglov är nödvändigt eller inte.

Vill du bygga din altan närmare än 4,5 m från tomtgränsen behöver du/få grannens tillstånd även om det beror på vilken kommun din fastighet ligger. Oavsett lokala begränsningar kan det vara klokt att få formellt tillstånd från grannen, om så bara för grannens skull.

Här är några länkar till din kommun: http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/kommunernas-webbsidor-for-byggande-och-boende/

Balkonger

Balkonger kan behöva bygglov utifrån utseende och konstruktion. Ett vanligt trädäck byggt i marknivå behöver normalt inte skaffa bygglov. En altan kan däremot behöva bygglov om det anses vara en ny struktur eller en tillbyggnad. När balkonggolvet når en viss höjd över marken blir detta viktigt. Detta är särskilt viktigt om altanen ska byggas i sluttande terräng och det ska skapas ett utrymme under altanen.

Det finns inga specifika åtgärder för när en altan behöver bygglov, varken vad gäller storlek eller höjd över mark. Synintrycket och altanens höjd över marken är betydande, enligt en dom i Mark- och miljööverdomstolen. I det fallet slog rätten fast att eftersom det rörde sig om ett tillägg behövde en altan med en maxhöjd på 1,7 meter över marken bygglov.

Mer information finns på Boverkets hemsida http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/altaner-uteplatser-och-uterum/

Balkonger

Balkonger kan behöva bygglov utifrån utseende och konstruktion. Ett vanligt trädäck byggt i marknivå behöver normalt inte skaffa bygglov. En altan kan däremot behöva bygglov om det anses vara en ny struktur eller en tillbyggnad. När balkonggolvet når en viss höjd över marken blir detta viktigt. Detta är särskilt viktigt om altanen ska byggas i sluttande terräng och det ska skapas ett utrymme under altanen.

Det finns inga specifika åtgärder för när en altan behöver bygglov, varken vad gäller storlek eller höjd över mark. Synintrycket och altanens höjd över marken är betydande, enligt en dom i Mark- och miljööverdomstolen. I det fallet slog rätten fast att eftersom det rörde sig om ett tillägg behövde en altan med en maxhöjd på 1,7 meter över marken bygglov.

Mer information finns på Boverkets hemsida http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/altaner-uteplatser-och-uterum/

Att tänka på för giltigt ROT-Avdrag för altaner

Följande krav måste uppfyllas för att priset ska vara giltigt. Om ett eller flera av villkoren inte uppfylls under byggnationen kan vi komma att korrigera detta mot en extra kostnad enligt separat förslag.

Terrassen måste vara en förlängning av bostaden för att kunna tillämpa rotavdraget på detta sätt. Boka för nya regler!

  • Byggherren ansvarar för att inhämta eventuellt bygglov och godkännande från grannen vid behov.
  • Om vi ​​ska schakta ut socklar ansvarar byggherren för att elledningar, vatten och avlopp är i gott skick. Vi kan hjälpa dig till en lägre kostnad.
  • Allt material ska finnas tillgängligt nära den plats där jobbet ska utföras.
  • Ytan där arbetet ska utföras ska vara tillgängligt, vilket innebär att det inte får finnas några fasta föremål eller liknande i området där arbetet ska utföras.

Ytan som altanen ska byggas på ska förberedas vilket innebär att den ska vara fri från växter, träd, stubbar, stenar och annat skräp.

Det innebär inte borttagning av buskar, träd, stenar eller stubbar. Om du vill ha hjälp med detta kan vi komma att lämna en separat prisuppgift.

Har du frågor?

Ring oss för rådgivning

070-892 63 36